ค้นหาเรา

มีคำถาม หรือหาสิ่งที่คุณต้องการไม่เจอ พวกเราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งจดหมายหรือโทรหาเรา

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-202-9500,02-760-9500

แฟกซ์ : 02-202-9555

อีเมล : enquiry@fwdgi.co.th

สาขาของเรา

สาขาหาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบ : นายวรการ อารีรัชชกุล

13,15 ซ.สยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-232-197-8

Fax : 074-232-566

สาขาสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบ : คุณเตือนจิต สอนประสม

234/34-35 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel : 077-219-899

Fax : 077-219-898

สาขาภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ : นายชำนาญ สังข์แก้ว

22/72-73 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel : 076-232602-3

Fax : 076-232604

สาขาเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : นายประสพโชค แก่นเรณู

148 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Tel : 053-876-280-1

Fax : 053-233-912

สาขาอุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ : นายบรรจง จันทราช

599/16-17 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel : 042-212059, 042-223-431

Fax : 042-212054

สาขาอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ : นายประทีป บุญชัย

985/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel : 045-311-635-36

Fax : 045-280-401

สาขาพิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : นายชยพัทธ์ จันทร์สุทัศน์

508 - 509 หมู่ที่ 8 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel : 055-986149

Fax : 055-986148

สาขานครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติพงศ์ ลิ้มโฆษิต

92 และ 94 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Tel : 044-248-368

Fax : 044-248-369

สาขานครปฐม

ผู้รับผิดชอบ : นายสนธยา เก้าประดิษฐ์

444/14-15 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 034-985-316

Fax : 034-985-319

สาขาพัทยา

ผู้รับผิดชอบ : นายชลธาร ผดุงญาติ

23/16 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel : 038-410-414

Fax : 038-410-459

สาขาสระบุรี

ผู้รับผิดชอบ : นายบูรณ์พิภพ สุรภาพมงคล

61/28 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

Tel : 036-387-394

Fax : 036-387-395