ค้นหาเรา

มีคำถาม หรือหาสิ่งที่คุณต้องการไม่เจอ พวกเราพร้อมช่วยเหลือคุณ ส่งจดหมายหรือโทรหาเรา

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-202-9500,02-760-9500

แฟกซ์ : 02-202-9555

อีเมล : enquiry@fwdgi.co.th

สาขาของเรา


ประกาศการโอนการดำเนินกิจการไปยังสำนักงานใหญ่ของเอฟดับบลิวดี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จะทำการโอนการดำเนินกิจการของสาขา จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, สาขาพิษณุโลก, สาขาอุดรธานี, สาขานครปฐม, สาขานครราชสีมา, สาขาสุราษฎร์ธานี,และ สาขาภูเก็ต ไปยังสำนักงานใหญ่

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์, เงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆของกรมธรรม์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เอฟดับบลิวดีประกันภัย (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 44/1 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-9500

สาขาหาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบ : นายวรการ อารีรัชชกุล

13,15 ซ.สยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

Tel : 074-232-197-8

Fax : 074-232-566

สาขาอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ : นายประทีป บุญชัย

985/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Tel : 045-311-635-36

Fax : 045-280-401

สาขาพัทยา

ผู้รับผิดชอบ : นายชลธาร ผดุงญาติ

23/16 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel : 038-410-414

Fax : 038-410-459

สาขาสระบุรี

ผู้รับผิดชอบ : นายบูรณ์พิภพ สุรภาพมงคล

61/28 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

Tel : 036-387-394

Fax : 036-387-395